لودسل های خمشی و برشی Shear Beam Load Cells  

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Revere: 5123

  C3

  500kg, 1t, 2t, 5t

  Nickel Plated Steel

  OIML, NTEP, FM, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Revere: 9123

  C3, C4, D3

  500kg, 1t, 2t, 5t

  Stainless Steel

  OIML, NTEP, FM, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Revere: ACB

  C3, C6

  500kg, 1t, 2t, 5t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, IP66, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین پالت
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Zemic: B8Q

  C3

  200kg, 500kg, 1t, 2t

  Stainless Steel

  OIML, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Zemic: BM11

  C3, C4

  5kg, 10kg, 20kg, 30kg, 40kg, 100kg, 200kg, 250kg, 350kg, 500kg

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Zemic: BM8H

  C3, C4

  250kg, 500kg, 1t, 1.5t, 2t, 5t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Celltec: BN8

  C3, C5

  100kg, 250kg, 500kg, 1t, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 5t, 10t

  Alloy Steel

  IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Celltec: BSA

  C3, C4

  500kg, 1t, 1.5t, 2t, 5t

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Celltec: BSR

  C3, C4

  10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 200kg, 350kg, 500kg

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Celltec: BSR2

  C3

  50kg, 100kg, 200kg, 350kg, 500kg, 1t

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Zemic: H8C

  C3, C4, C5

  100kg, 250kg, 500kg, 1t, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 5t, 10t

  Alloy Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • باسکول
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Zemic: H8C-4

  C3

  5t

  Nickel Plated Steel

  OIML, NTEP, CE, ATEX, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Keli: HSX-A

  C2, C3, C4, C5

  5kg, 10kg, 20kg, 30kg, 40kg, 50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 350kg, 500kg

  Stainless Steel

  OIML, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Revere: SHBXR

  C3, C4

  5kg, 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 100kg, 200kg, 350kg, 500kg

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, IP66, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Keli: SQB-A

  C2, C3, C4, C5

  250kg, 300kg, 500kg, 750kg, 1t, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 5t, 7.5t, 10t

  Alloy Steel

  OIML, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Revere: SSB

  C3, C4

  500kg, 1t, 2t, 5t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, IP66, IP68

صفحه نخست

Copyright © 2018 تمامی حقوق این سایت برای loadcell.ir محفوظ است. | E-mail: info@loadcell.ir | تماس با ما | درباره ما