لودسل های S شکل S-Type Load Cells  

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Revere: 363

  D3

  50kg, 100kg, 250kg, 500kg, 1t, 2.5t, 5t, 7.5t, 10t

  Nickel Plated Steel

  NTEP, FM, IP65

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Revere: 9363

  C3

  50kg, 100kg, 250kg, 500kg, 1t, 2.5t, 5t, 7.5t, 10t

  Stainless Steel

  OIML, NTEP, FM, IP67

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: B3G

  C3, C4

  50kg, 100kg, 250kg, 500kg, 1t, 2.5t, 5t, 7.5t, 10t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP67

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: BM3

  C3

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 500kg, 1t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7.5t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Keli: DEE

  C2, C3, C4, C5

  100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 750kg, 1t, 1.2t, 1.5t, 2t, 3t, 5t

  Alloy Steel

  OIML, CE, IP68

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: H3

  C3, C4

  25kg, 50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 600kg, 750kg, 1t, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 5t, 7.5t, 10t, 15t, 20t, 30t

  Alloy Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP67

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Mavin: NS1

  C3

  100kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 750kg

  Alloy Steel

  OIML, IP67

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Mavin: NS2

  C3

  1t, 1.5t

  Alloy Steel

  OIML, IP67

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Mavin: NS4

  C3

  2t, 2.5t, 3t, 5t

  Alloy Steel

  OIML, IP67

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: UN3

  C3, C4

  25kg, 50kg, 100kg, 200kg, 250kg, 500kg, 750kg, 1t, 1.5t, 2.5t, 3t, 5t, 7.5t, 10t, 15t, 20t, 30t

  Alloy Steel

  IP67

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: US5

  C3, C4

  50kg, 100kg, 250kg, 500kg, 1t, 2.5t, 5t, 7.5t, 10t

  Stainless Steel

  IP68

صفحه نخست

Copyright © 2018 تمامی حقوق این سایت برای loadcell.ir محفوظ است. | E-mail: info@loadcell.ir | تماس با ما | درباره ما