لودسل های فشاری Compression Load Cells  

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن

  لودسل Revere: ASC

  C3, C6

  30t, 40t, 50t, 60t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, IP66, IP68

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: BM14A

  C3

  10t, 25t, 40t, 60t, 100t, 200t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن

  لودسل Zemic: BM14C

  C3, C4

  500kg, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t, 25t, 30t, 40t, 50t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن

  لودسل Zemic: BM14G

  C3, C4

  10t, 20t, 30t, 40t, 50t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: BM24R

  C3, C4, C5, C2

  60kg, 130kg, 250kg, 280kg, 500kg, 1t, 2t, 3.5t, 5t, 10t, 13t, 28t, 60t

  Stainless Steel

  OIML, NTEP, CE, IP68

 • کاربرد:
  • توزین سیلو و مخازن
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: CNB

  C2

  200t, 500t, 700t, 1000t

  Alloy Steel

  IP67

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: CSA

  C3

  10t, 25t, 40t, 60t, 100t, 225t, 450t

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Revere: CSPM

  C3, C4

  10t, 25t, 40t, 60t, 100t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, IP66, IP68

 • کاربرد:
  • باسکول

  لودسل South Ocean: GF11A

  C3

  30t

  Alloy Steel

  OIML, IP67

 • کاربرد:
  • باسکول

  لودسل South Ocean: GF11S

  C3

  30t

  Stainless Steel

  OIML, IP68

 • کاربرد:
  • توزین سیلو و مخازن
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Zemic: H2F

  C1, C2

  1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 15t, 20t, 30t, 50t

  Alloy Steel

  IP67

 • کاربرد:
  • باسکول

  لودسل Zemic: HM14H1

  C3

  10t, 15t, 20t, 25t, 30t, 40t, 50t, 60t

  Alloy Steel

  OIML, IP67

 • کاربرد:
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Revere: KSR

  R1, R2

  280t

  Alloy Steel

  IP66

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن

  لودسل Flintec: RC3

  C3, C4

  22.5t, 30t, 40t, 50t

  Stainless Steel

  OIML, NTEP, ATEX, FM, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Revere: RLC

  C3, C6

  250kg, 500kg, 1t, 2t, 3.5t, 5t, 10t, 28t, 60t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, IP66, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: RSR

  C3, C5

  250kg, 500kg, 1t, 2t, 3.5t, 5t, 10t

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: RSS

  C3

  1t, 2.2t, 3.3t, 4.7t, 10t, 15t, 22t, 33t, 47t, 68t, 100t, 150t

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • باسکول

  لودسل Keli: ZSFY-A

  C2, C3, C4, C5

  10t, 15t, 20t, 25t, 30t, 40t, 50t

  Alloy Steel

  OIML, CE, IP68

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن

  لودسل Keli: ZSKBC

  C3, C5

  20t, 25t, 30t, 50t, 60t, 75t, 100t

  Alloy Steel

  OIML, IP68

صفحه نخست

Copyright © 2018 تمامی حقوق این سایت برای loadcell.ir محفوظ است. | E-mail: info@loadcell.ir | تماس با ما | درباره ما