نشان دهنده ها و مبدل ها Transmitters & Indicators  

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • باسکول
  • توزین سقفی

  نشاندهنده Yaohua: A1+P

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: A12

  OIML, NTEP, CE

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: A12+

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: A12S

  OIML, NTEP, CE

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه

  نشاندهنده Yaohua: A15

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین پالت

  نشاندهنده Yaohua: A22

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین پالت

  نشاندهنده Yaohua: A23P

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سقفی
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: A26

 • کاربرد:
  • باسکول

  نشاندهنده Yaohua: A9

 • کاربرد:
  • باسکول

  نشاندهنده Yaohua: A9P

 • کاربرد:
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  نشاندهنده Yaohua: C8+

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  مبدل Laumas: CLM8

  OIML, CE, IP67

 • کاربرد:

  مبدل Zemic: FD3

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: R-A12

 • کاربرد:
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  نشاندهنده Bolter: SK4

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین آویز
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: T12E

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: T3

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: T7

  OIML, NTEP, CE

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: T8

  OIML, NTEP, CE

 • کاربرد:
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Laumas: TLB

  OIML, CE

 • کاربرد:
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  نشاندهنده Laumas: TLE

  ATEX, CE, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  نشاندهنده Laumas: TLM8

  OIML, CE, IP67

 • کاربرد:
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  مبدل Bolter: TR

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Vishay: VT300

  OIML, NTEP, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین هاپر
  • توزین پالت
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  نشاندهنده Laumas: W100

  OIML, CE

 • کاربرد:
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Laumas: W200

  OIML, CE

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  نشاندهنده Laumas: WINOX

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • باسکول

  نشاندهنده Laumas: WTAB

  OIML, CE

 • کاربرد:

  نشاندهنده Yaohua: YHL

صفحه نخست

Copyright © 2018 تمامی حقوق این سایت برای loadcell.ir محفوظ است. | E-mail: info@loadcell.ir | تماس با ما | درباره ما