• کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Revere: 363

  D3

  50kg, 100kg, 250kg, 500kg, 1t, 2.5t, 5t, 7.5t, 10t

  Nickel Plated Steel

  NTEP, FM, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Revere: 5123

  C3

  500kg, 1t, 2t, 5t

  Nickel Plated Steel

  OIML, NTEP, FM, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Revere: 9123

  C3, C4, D3

  500kg, 1t, 2t, 5t

  Stainless Steel

  OIML, NTEP, FM, IP67

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Revere: 9363

  C3

  50kg, 100kg, 250kg, 500kg, 1t, 2.5t, 5t, 7.5t, 10t

  Stainless Steel

  OIML, NTEP, FM, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Revere: ACB

  C3, C6

  500kg, 1t, 2t, 5t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, IP66, IP68

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن

  لودسل Revere: ASC

  C3, C6

  30t, 40t, 50t, 60t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, IP66, IP68

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Revere: CSPM

  C3, C4

  10t, 25t, 40t, 60t, 100t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, IP66, IP68

 • کاربرد:
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Revere: KSR

  R1, R2

  280t

  Alloy Steel

  IP66

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Revere: RLC

  C3, C6

  250kg, 500kg, 1t, 2t, 3.5t, 5t, 10t, 28t, 60t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, IP66, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Revere: SHBXR

  C3, C4

  5kg, 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 100kg, 200kg, 350kg, 500kg

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, IP66, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Revere: SSB

  C3, C4

  500kg, 1t, 2t, 5t

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, NTEP, FM, IP66, IP68

صفحه نخست

Copyright © 2018 تمامی حقوق این سایت برای loadcell.ir محفوظ است. | E-mail: info@loadcell.ir | تماس با ما | درباره ما