• کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: AMI

  C3

  3kg, 5kg, 6kg, 8kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 35kg, 40kg, 50kg, 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  OIML, CE, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: AMIB

  C3

  8kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 50kg, 60kg, 75kg, 100kg, 200kg

  Aluminum Alloy

  OIML, IP65

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Keli: DEE

  C2, C3, C4, C5

  100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 750kg, 1t, 1.2t, 1.5t, 2t, 3t, 5t

  Alloy Steel

  OIML, CE, IP68

 • کاربرد:

  مانتینگ Keli: HSX-02

  Alloy Steel

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Keli: HSX-A

  C2, C3, C4, C5

  5kg, 10kg, 20kg, 30kg, 40kg, 50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 350kg, 500kg

  Stainless Steel

  OIML, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: ILEC

  C3

  250kg, 300kg, 500kg, 750kg, 800kg, 1t

  Stainless Steel

  OIML, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: ILY

  C3

  8kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 50kg, 100kg

  Stainless Steel

  OIML, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: PB

  C3

  3.75kg, 7.5kg, 15kg, 37.5kg, 75kg, 150kg, 375kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن

  لودسل Keli: QS-A

  C2, C3, C4, C5

  5t, 10t, 15t, 20t, 25t, 30t, 40t, 50t

  Alloy Steel

  OIML, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Keli: SQB-A

  C2, C3, C4, C5

  250kg, 300kg, 500kg, 750kg, 1t, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 5t, 7.5t, 10t

  Alloy Steel

  OIML, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: UDA

  C3

  50kg, 60kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 350kg, 500kg, 600kg, 635kg, 750kg, 800kg, 1t

  Aluminum Alloy

  OIML, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: UDB

  C3

  15kg, 20kg, 30kg, 35kg, 50kg, 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  OIML, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: UDJ

  C3

  50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 635kg, 750kg, 800kg, 1t

  Aluminum Alloy

  OIML, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: UDN

  C3, C4

  60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 400kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  OIML, IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Keli: XSB

  C3

  50kg, 100kg, 200kg, 300kg, 500kg, 750kg, 1t, 2t

  Aluminum Alloy

  OIML, IP65

 • کاربرد:
  • باسکول

  لودسل Keli: ZSFY-A

  C2, C3, C4, C5

  10t, 15t, 20t, 25t, 30t, 40t, 50t

  Alloy Steel

  OIML, CE, IP68

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن

  لودسل Keli: ZSKBC

  C3, C5

  20t, 25t, 30t, 50t, 60t, 75t, 100t

  Alloy Steel

  OIML, IP68

صفحه نخست

Copyright © 2018 تمامی حقوق این سایت برای loadcell.ir محفوظ است. | E-mail: info@loadcell.ir | تماس با ما | درباره ما