• کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • باسکول
  • توزین سقفی

  نشاندهنده Yaohua: A1+P

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: A12

  OIML, NTEP, CE

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: A12+

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: A12S

  OIML, NTEP, CE

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه

  نشاندهنده Yaohua: A15

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین پالت

  نشاندهنده Yaohua: A22

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین پالت

  نشاندهنده Yaohua: A23P

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سقفی
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: A26

 • کاربرد:
  • باسکول

  نشاندهنده Yaohua: A9

 • کاربرد:
  • باسکول

  نشاندهنده Yaohua: A9P

 • کاربرد:
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  نشاندهنده Yaohua: C8+

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین بچینگ و میکسر

  برد تقسیم Yaohua: JX

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین بچینگ و میکسر

  جعبه تقسیم Yaohua: JXH

  Stainless Steel

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: R-A12

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین آویز
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: T12E

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: T3

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: T7

  OIML, NTEP, CE

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Yaohua: T8

  OIML, NTEP, CE

 • کاربرد:

  نشاندهنده Yaohua: YHL

صفحه نخست

Copyright © 2018 تمامی حقوق این سایت برای loadcell.ir محفوظ است. | E-mail: info@loadcell.ir | تماس با ما | درباره ما