• کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Celltec: BN8

  C3, C5

  100kg, 250kg, 500kg, 1t, 1.5t, 2t, 2.5t, 3t, 5t, 10t

  Alloy Steel

  IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین پالت
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Celltec: BSA

  C3, C4

  500kg, 1t, 1.5t, 2t, 5t

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Celltec: BSR

  C3, C4

  10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 200kg, 350kg, 500kg

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  لودسل Celltec: BSR2

  C3

  50kg, 100kg, 200kg, 350kg, 500kg, 1t

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • توزین سیلو و مخازن
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: CNB

  C2

  200t, 500t, 700t, 1000t

  Alloy Steel

  IP67

 • کاربرد:
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: CSA

  C3

  10t, 25t, 40t, 60t, 100t, 225t, 450t

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز

  لودسل Celltec: DNP2

  G5

  2t, 3t, 5t

  Alloy Steel

  IP67

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز

  لودسل Celltec: DNP5

  G5

  10t, 20t

  Alloy Steel

  IP67

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PA1

  C3

  0.3kg, 0.4kg, 0.5kg, 0.6kg, 1kg, 3kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PA2

  C3, C5

  2.5kg, 3kg, 5kg, 6kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 35kg, 40kg, 50kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PA3

  C3, C4

  5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg, 50kg, 75kg, 100kg, 200kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PA4

  C3, C5

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PA5

  C3, C5

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PA6

  C3, C5

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PAL1

  C3, C4

  50kg, 100kg, 150kg, 250kg, 300kg, 500kg, 600kg, 750kg, 1t

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PAL1B

  C3

  75kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg, 635kg

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PAL2

  C3, C4

  75kg, 150kg, 250kg, 500kg, 635kg, 1t

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PAL3

  C3

  750kg, 1t, 2t

  Aluminum Alloy

  IP65

 • کاربرد:
  • اندازه گیری فشار مایعات و گازها

  سنسور فشار Celltec: PMS51

  A, B

  5Mpa, 6Mpa, 8Mpa, 10Mpa, 15Mpa, 20Mpa, 25Mpa, 30Mpa, 35Mpa, 40Mpa

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • ترازو تک پایه
  • توزین نقاله ای تک پایه
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  لودسل Celltec: PSG

  C3, C5

  50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 400kg, 500kg

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • اندازه گیری فشار مایعات و گازها

  سنسور فشار Celltec: PTS35

  A

  15Mpa, 20Mpa, 25Mpa, 30Mpa, 35Mpa, 45Mpa, 50Mpa, 60Mpa, 70Mpa, 80Mpa, 100Mpa

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • اندازه گیری فشار مایعات و گازها

  سنسور فشار Celltec: PTT31

  A, B

  0.6Mpa, 0.8Mpa, 1Mpa, 1.5Mpa, 2Mpa, 3Mpa, 4Mpa, 5Mpa, 6Mpa, 8Mpa, 10Mpa, 12Mpa, 15Mpa, 20Mpa

  Titanium Alloy

  IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: RSR

  C3, C5

  250kg, 500kg, 1t, 2t, 3.5t, 5t, 10t

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • باسکول
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین سقفی
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: RSS

  C3

  1t, 2.2t, 3.3t, 4.7t, 10t, 15t, 22t, 33t, 47t, 68t, 100t, 150t

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:

  مانتینگ Celltec: RSS-M03

  Alloy Steel

 • کاربرد:
  • توزین آویز

  لودسل Celltec: TN4

  C3

  1t, 2t, 3t, 5t, 10t

  Alloy Steel

  IP67

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: TNC

  C3

  5t, 10t, 20t

  Alloy Steel

  IP67

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: UN3

  C3, C4

  25kg, 50kg, 100kg, 200kg, 250kg, 500kg, 750kg, 1t, 1.5t, 2.5t, 3t, 5t, 7.5t, 10t, 15t, 20t, 30t

  Alloy Steel

  IP67

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: US5

  C3, C4

  50kg, 100kg, 250kg, 500kg, 1t, 2.5t, 5t, 7.5t, 10t

  Stainless Steel

  IP68

 • کاربرد:
  • توزین سقفی
  • توزین آویز
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  لودسل Celltec: USC1

  C4, C3

  10t, 20t, 25t, 30t, 40t, 50t, 100t

  Stainless Steel

  IP68

صفحه نخست

Copyright © 2018 تمامی حقوق این سایت برای loadcell.ir محفوظ است. | E-mail: info@loadcell.ir | تماس با ما | درباره ما