• کاربرد:

  جعبه تقسیم Laumas: CE41

  Stainless Steel

  ATEX, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  مبدل Laumas: CLM8

  OIML, CE, IP67

 • کاربرد:
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Laumas: TLB

  OIML, CE

 • کاربرد:
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  نشاندهنده Laumas: TLE

  ATEX, CE, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین وسیله متحرک
  • توزین بچینگ و میکسر

  نشاندهنده Laumas: TLM8

  OIML, CE, IP67

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین هاپر
  • توزین پالت
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن

  نشاندهنده Laumas: W100

  OIML, CE

 • کاربرد:
  • توزین نقاله ای
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین هاپر
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر
  • اندازه گیری نیروی کشش یا فشار

  نشاندهنده Laumas: W200

  OIML, CE

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • ترازو تک پایه
  • توزین سیلو و مخازن
  • توزین ماشین بسته بندی و پرکن
  • توزین بچینگ و میکسر

  نشاندهنده Laumas: WINOX

  Stainless Steel

  OIML, ATEX, CE, IP68

 • کاربرد:
  • ترازو چند پایه
  • باسکول

  نشاندهنده Laumas: WTAB

  OIML, CE

صفحه نخست

Copyright © 2018 تمامی حقوق این سایت برای loadcell.ir محفوظ است. | E-mail: info@loadcell.ir | تماس با ما | درباره ما