درجه حفاظت IP

 

كمیسیون بین المللی الكتروتكنیك (International Electro technical Commission) IEC جهت نشان دادن حفاظت در مقابل ورود ذرات گرد و غبار و حفاظت در مقابل ورود آب برای بدنه ادوات الكتریكی استانداردی را به شرح زیر تعریف نمود.

 

عدد اول نشان دهنده درجه حفاظت دستگاه در مقابل ورود اجسام خارجی و گرد و غبار به داخل بدنه و همچنین تماس با قطعات برق دار یا متحرك، و عدد دوم نشان دهنده درجه حفاظت دستگاه در مقابل نفوذ آب به داخل آن است.

 

دو عدد فوق الذكر همراه با دو حرف IP بكار می روند كه جانشین واژه International Protection  می باشد. البته برخی اسناد IP را مخفف Ingress Protection  تفسیر نموده اند.

بدین طریق با استفاده از این دو عدد، درجه حفاظت تجهیزات الكتریكی در مقابل ورود اجسام خارجی و آب به داخل بدنه آنها دقیقاً تعریف می شود. در صورتیكه دستگاهی فاقد یكی از دو خاصیت فوق باشد، بجای یكی از اعداد حرف X بكار می رود.

 

                                                                                                                               

اکنون با توجه به توضیحات فوق، اگر لودسلی دارای IP67 باشد طبق تعریف IEC عدد 6 یعنی لودسل به طریقی ساخته شده است كه از ورود هرگونه گرد و غبار به داخل آن جلوگیری می شود، و عدد 7 بدین معنی است كه با مغروق شدن لودسل در آب بطور موقتی، در عملكرد آن خللی ایجاد نخواهد شد.

 

 

 

صفحه نخست

Copyright © 2018 تمامی حقوق این سایت برای loadcell.ir محفوظ است. | E-mail: info@loadcell.ir | تماس با ما | درباره ما